Het EPK verleent op verzoek van de Gemeente Kampen en de stichting Kampen Partners subsidies aan publieksevenementen die in (de binnenstad van) Kampen worden georganiseerd. Daarnaast adviseert het EPK in nauwe samenwerking met onder meer de Gemeente Kampen en Kampen Partners zowel bestaande als nieuwe en in ontwikkeling zijnde evenementen en activiteiten en brengt ze desgewenst in contact met de juiste partijen. Door steeds in contact te blijven met verschillende spelers in het veld is er actuele informatie bij het EPK. Organisaties worden zo ondersteund met kennis op het gebied van mogelijke partnerships, locaties en marketing-en financieringsmogelijkheden.

Het EPK is een onafhankelijke stichting die los staat van de gemeente. Met Kampen Partners is een intensieve werkrelatie, onder meer door deelname van Kampen Partners aan de bestuursvergaderingen van het EPK. De stichting Evenementen Platform Kampen ontvangt voor haar werkzaamheden een bijdrage vanuit de gemeente.

Statuten EPK

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media