Kampen is een echte evenementenstad. Vorig jaar zijn er maar liefst 230 evenementen in Kampen georganiseerd, variërend van een buurtbarbecue tot aan Kerst in Oud Kampen. Dit jaar verkeren veel organisatoren in onzekerheid of hun geplande evenement wel door kan gaan. Want door de COVID 19 maatregelen is in evenementenland niets meer zoals het was en is de evenementenagenda dit jaar bijna leeg.

 

“De eerste vraag waar organisatoren mee worden geconfronteerd, is of hun evenement überhaupt door kan gaan”, vertelt Marieke Spijkerman als voorzitter van het Evenementenplatform Kampen. “Voor sommige evenementen is het niet mogelijk om zich te houden aan de 1,5 meter afstand, denk bijvoorbeeld aan een festival of aan de Kamper Uitdagen. Andere evenementen kunnen in aangepaste vorm wél doorgaan, zoals bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd of een kleinschalige boerenmarkt. Maar de organisaties worden ineens geconfronteerd met de extra kosten die gemaakt moeten worden om het evenement Corona-proof te organiseren. Onze nieuwe evenementen coördinator Aline Hofstee kwam terecht met de vraag of deze organisatoren de begroting wel rond krijgen als ze met deze extra kosten worden geconfronteerd”.

Het bestuur van het Evenementenplatform is hiermee aan de slag gegaan en heeft samen met de gemeente Kampen een aanjaagbudget gecreëerd voor organisatoren die door de Corona maatregelen die genomen moeten worden in de problemen dreigen te komen. Het totale budget dat hiervoor beschikbaar is bedraagt Є 15.000,-. “Denk bijvoorbeeld aan extra investeringen die een evenement moet doen om te voldoen aan alle corona voorschriften, of aan conceptwijzigingen die moeten worden doorgevoerd, waar investeringen voor nodig zijn”, licht Marieke Spijkerman toe. “We hopen hiermee de organisaties een handreiking te kunnen doen zodat evenementen in Kampen dit jaar en volgend jaar wél door kunnen gaan. We hebben criteria opgesteld om in aanmerking te komen voor het Aanjaag-budget. Organisatoren kunnen nadere informatie vinden op onze website www.evenementenplatformkampen.nl.

 

Kortom wilt  u een evenement organiseren in Kampen en kunt wilt u in aanmerking komen voor het Aanjaag budget voor de extra kosten die u gemaakt heeft om het evenement Corona-proof te maken, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De organisatie moet aantonen middels een schriftelijke onderbouwing waarom het budget nodig is en hoe het zal worden besteed
  • De organisatie moet aangeven hoe het evenement voldoet aan de RIVM maatregelen
  • Het betreffende evenement moet worden gerealiseerd in 2022 in de gemeente Kampen
  • Men moet een totale begroting van het evenement inleveren en na afloop verantwoording afleggen hoe het extra budget besteed is
  • De financiële bijdrage per evenement is maximaal 1500 euro

 

Algemene informatie:

  • Er is in totaal een budget beschikbaar van € 15.000,-.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van het Evenementenplatform Kampen in samenspraak met de evenementen coördinator Aline Hofstee

 

Aanvragen kunnen per mail worden ingediend info@evenementenplatformkampen.nl

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media