Nieuws

Een spijtig maar noodzakelijk besluit

Activiteiten Overijssel viert 75 jaar Vrijheid afgelast

Een spijtig maar noodzakelijk besluit

De viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel is voorlopig van de baan. Alle provinciale activiteiten zijn in navolging van veel lokale vieringen afgelast, verplaatst of tot nader order uitgesteld. Tot dit besluit is maandag het samenwerkingsverband Overijssel Viert Vrijheid in goed overleg met het provinciebestuur gekomen.  Afgelopen dagen hebben diverse lokale comités de viering van 75 jaar vrijheid al afgeblazen vanwege het nieuwe coronavirus. Het Platform WO2 Overijssel, het Historisch Centrum Overijssel en RTV Oost doen dat nu ook voor de Vrijheidstour met aanverwante optredens, theatervoorstellingen, boekpresentaties en tentoonstellingen. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden voor een alternatief programma op een later tijdstip. De lustrumactiviteiten zouden eind maart van start gaan. Tijdens de bevrijdingsdagen van Overijssel in april was een grootschalige Vrijheidstour voorzien. Van 1 tot en met 17 april zou de Vrijheid-Express langs lokale vieringen rijden, met een podiumprogramma op centrale pleinen. De bedoeling is om in april nog wel via een aangepast programma op RTV Oost stil te blijven staan bij de bevrijding van Overijssel 75 jaar geleden. Het Nationaal Comité 4/5mei is verantwoordelijk voor de Vrijheids-Express en zal hier later deze week verder uitsluitsel over geven. ‘Een spijtig, maar noodzakelijk besluit’, noemt commissaris van de Koning Andries Heidema de gang van zaken. ‘Er zijn veel mensen al geruime tijd bezig met de organisatie van 75 jaar vrijheid. Voor al die betrokkenen is het een bittere pil. ‘ De website www.overijsselviertvrijheid.nl zal de komende dagen een update krijgen, want hier staan meer dan 400 Overijsselse activiteiten die verplaatst of afgelast worden. Voor vragen kunt u terecht bij Projectleider van Overijssel viert 75 jaar Vrijheid Mano Scherpbier via info@overijsselviertrvijheid.nl.  We houden u op de hoogte de komende dagen over de Bevrijdingsactiviteiten in Kampen. 
Lees verder

Neem contact op!

Vragen over je evenement vanwege de Coronamaatregelen?

Neem contact op!

Als gevolg van de door de regering afgekondigde maatregelen vanwege het Coronavirus zullen veel evenementen niet op de geplande data kunnen doorgaan. Treft dit ook jouw evenement en had je hiervoor een bijdrage toegezegd gekregen van het Evenementen Platform Kampen?   Neem dan per e-mail contact op met de evenementencoördinator van de Gemeente Kampen om de financiële gevolgen te bespreken. atie@evenementenplatformkampen.nl   We denken graag met je mee en zullen per situatie op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing!
Lees verder

Nog geen foto?
Neem contact op met de webredactie om een foto toe te voegen!

Alcohol, drugs en tabak op evenementen

Leidraad voor gemeenten 3.0

Hoe zorg je dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, liefst zonder incidenten met alcohol, drugs, geweld of overlast? En wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de nieuwe leidraad van het Trimbos-instituut staat het. In de inleiding van de leidraad worden de verschillende stakeholders die een rol spelen bij het organiseren van evenementen en hun belangen in kaart gebracht. Ook komen de variabelen aanbod die relevant zijn voor de risicoanalyse voorafgaand aan een evenement en het plan van aanpak dat daaruit volgt. De daarop volgende hoofdstukken (H2 - H8) beschrijven, per thema, de maatregelen die ingezet kunnen worden. Ten slotte vindt u in bijlage 1 de voor evenementen meest relevante wetsartikelen uit de Drank- en Horecawet, de Opiumwet en de Tabaks- en rookwarenwet. In bijlage 2 staan de namen van de experts die adviseerden en hebben meegeschreven aan deze leidraad.   Download de nieuwe leidraad va het Trimbos-instituur hier. 
Lees verder

Opent 21 februari

Subsidieregeling voor kleine evenementen

Opent 21 februari

Evenementen geven Overijssel kleur. Dat geldt voor grote, maar zeker ook voor kleinere evenementen. Provincie Overijssel stelt daarom subsidie beschikbaar aan bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen voor de voorbereiding en uitvoering van hun evenement. De subsidieregeling opent op 21 februari.   Online subsidieaanvraag indienen Van 21 februari tot en met 9 maart 17.00 uur kunnen evenementen hun subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Overijssel. Het gaat om een eenmalige subsidie van maximaal € 10.000. De totale begroting van het evenement moet minimaal € 20.000 zijn. In totaal is voor 2020 een bedrag beschikbaar van € 187.500 voor de kleinere evenementen.   Onafhankelijke adviescommissie De onafhankelijke Adviescommissie Evenementen Overijssel beoordeelt de subsidieaanvragen. De commissie kijkt onder andere naar het onderscheidend karakter, de aansluiting bij het DNA van Overijssel en de regionale uitstraling. Op basis van het advies van de commissie besluit Gedeputeerde Staten welke evenementen subsidie krijgen vanuit de regeling voor bijzondere kleinere evenementen.   Pareltjes Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Evenementen, zowel de grote als de kleinere, zijn belangrijk voor Overijssel. Met de kleinere evenementen bieden we een gevarieerd en laagdrempelig aanbod door de hele provincie; van sportwedstrijd tot cultuurbeleving, in dorpen en steden. We zoeken echt bijzondere evenementen; de pareltjes die gedragen worden door de lokale bevolking en passen bij ons DNA.”   Artikel
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media