Nieuws

Belangrijke stappen voor het plaatsen van een tent bij een evenement

Risico’s rond het gebruik van grote tenten

Belangrijke stappen voor het plaatsen van een tent bij een evenement

Maakt u wel eens gebruik van grote (feest)tenten? Dan moet u bij het plaatsen van de tenten goed opletten om de veiligheid van uzelf en anderen te kunnen garanderen.   Gasunie wordt regelmatig geconfronteerd met geplaatste tenten die worden gebruikt voor feesten, congressen, optredens etc. die zijn geplaatst op of in de buurt van de hogedrukgasportleidingen dat Gasunie beheert. De leidingen vervoeren aardgas tot een druk van soms 80 bar.   Bij het plaatsen van tenten komt het regelmatig voor dat tentharingen of grondankers in de grond worden geplaatst, zonder er bij stil te staan dat de hogedrukgassportleidingen geraakt en beschadigd kunnen worden. Wanneer de hogedrukgassportleidingen worden geraakt zijn de gevolgen hiervan niet te overzien.   Daarom wil Gasunie u als evenementenorganisator hierop attenderen! Gasunie adviseert u vooraf het plaatsen van een tent allereerst KLIC-melding te doen via het www.kadaster.nl/klic.Bij deze check krijgt u informatie over de aanwezigheid van kabels en leidingen op de locatie waar u de tent wil plaatsen. Daarnaast helpt Gasunie (en ook andere netbeheerders) begeleid wanneer dit nodig is.   Kortom: wilt u een tent neerzetten voor een feest, congres, optredens of iets dergelijks. Kijk eerst op www.kadaster.nl/klic om te kijken waar de hogedrukgassportleidingen liggen op de locatie waar u de tent wil plaatsen en neem contact op met de netbeheerder voor het plaatsen van de tent wanneer er hogedrukgassportleidingen liggen op de locatie waar u de tent wil plaatsen.
Lees verder

Budget beschikbaar om evenement Corona-proof te maken

Aanjaag budget voor evenementen in Kampen

Budget beschikbaar om evenement Corona-proof te maken

Kampen is een echte evenementenstad. Vorig jaar zijn er maar liefst 230 evenementen in Kampen georganiseerd, variërend van een buurtbarbecue tot aan Kerst in Oud Kampen. Dit jaar verkeren veel organisatoren in onzekerheid of hun geplande evenement wel door kan gaan. Want door de COVID 19 maatregelen is in evenementenland niets meer zoals het was en is de evenementenagenda dit jaar bijna leeg.   “De eerste vraag waar organisatoren mee worden geconfronteerd, is of hun evenement überhaupt door kan gaan”, vertelt Marieke Spijkerman als voorzitter van het Evenementenplatform Kampen. “Voor sommige evenementen is het niet mogelijk om zich te houden aan de 1,5 meter afstand, denk bijvoorbeeld aan een festival of aan de Kamper Uitdagen. Andere evenementen kunnen in aangepaste vorm wél doorgaan, zoals bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd of een kleinschalige boerenmarkt. Maar de organisaties worden ineens geconfronteerd met de extra kosten die gemaakt moeten worden om het evenement Corona-proof te organiseren. Onze nieuwe evenementen coördinator Aline Hofstee kwam terecht met de vraag of deze organisatoren de begroting wel rond krijgen als ze met deze extra kosten worden geconfronteerd”. Het bestuur van het Evenementenplatform is hiermee aan de slag gegaan en heeft samen met de gemeente Kampen een aanjaagbudget gecreëerd voor organisatoren die door de Corona maatregelen die genomen moeten worden in de problemen dreigen te komen. Het totale budget dat hiervoor beschikbaar is bedraagt Є 15.000,-. “Denk bijvoorbeeld aan extra investeringen die een evenement moet doen om te voldoen aan alle corona voorschriften, of aan conceptwijzigingen die moeten worden doorgevoerd, waar investeringen voor nodig zijn”, licht Marieke Spijkerman toe. “We hopen hiermee de organisaties een handreiking te kunnen doen zodat evenementen in Kampen dit jaar en volgend jaar wél door kunnen gaan. We hebben criteria opgesteld om in aanmerking te komen voor het Aanjaag-budget. Organisatoren kunnen nadere informatie vinden op onze website www.evenementenplatformkampen.nl.   Kortom wilt  u een evenement organiseren in Kampen en kunt wilt u in aanmerking komen voor het Aanjaag budget voor de extra kosten die u gemaakt heeft om het evenement Corona-proof te maken, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: De organisatie moet aantonen middels een schriftelijke onderbouwing waarom het budget nodig is en hoe het zal worden besteed De organisatie moet aangeven hoe het evenement voldoet aan de RIVM maatregelen Het betreffende evenement moet worden gerealiseerd in 2020 of 2021 in de gemeente Kampen Men moet een totale begroting van het evenement inleveren en na afloop verantwoording afleggen hoe het extra budget besteed is De financiële bijdrage per evenement is maximaal 1500 euro   Algemene informatie: Er is in totaal een budget beschikbaar van € 15.000,-. De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van het Evenementenplatform Kampen in samenspraak met de evenementen coördinator Aline Hofstee   Aanvragen kunnen per mail worden ingediend info@evenementenplatformkampen.nl
Lees verder

Algemeen verbod wordt opgeheven

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Algemeen verbod wordt opgeheven

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm     Geen maximum aantal bezoekers in theaters; spelen voor breder publiek weer mogelijk https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/geen-maximum-aantal-bezoekers-in-theaters-spelen-voor-breder-publiek-weer-mogelijk   Evenementen per 1 juli Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.
Lees verder

Maak kennis met de nieuwe evenementencoördinator van Kampen

Aline Hofstee nieuwe evenementencoördinator Kampen

Maak kennis met de nieuwe evenementencoördinator van Kampen

Met ingang van woensdag 1 juli is Aline Hofstee de nieuwe evenementencoördinator van Kampen. Zij volgt hiermee Atie Edink op die ruim tweeëneenhalf jaar deze functie heeft vervuld.   Ruime ervaring Aline is geen onbekende in Kampen. Zo organiseerde ze vorig jaar nog het Erfgoedcongres in de Stadsgehoorzaal en heeft ze voor het museum Huys der Kunsten zowel de zoektocht naar ‘Henrick Aeltsz’ als de lancering van het bier ‘Kamper Trots’ georganiseerd. Ze is al ruim 21 jaar ondernemer en organiseert met haar team diverse evenementen, variërend van publieksevenementen tot beurzen en van festivals tot congressen.   Zorgvuldige overdracht “Juist in deze hectische tijd hebben evenementenorganisatoren allerlei vragen over wat wel en niet kan. Ik ondersteun ze graag, want dankzij al deze vrijwilligers blijft Kampen een levendige gemeente,” aldus Hofstee. Atie Edink werkt zijn opvolger de komende weken in en geeft vol vertrouwen het stokje over: “Met Aline, het bestuur van het Evenementen Platform Kampen en de Gemeente zijn we al volop bezig met een plan om na de Corona belemmeringen, samen met de evenementenorganisatoren, weer nieuwe reuring in Kampen te brengen.”   Het is de bedoeling dat Edink en Hofstee de komende maanden regelmatig samen optrekken, waarna Atie Edink bij een bijeenkomst voor evenementenorganisatoren officieel afscheid zal nemen. Op maandagochtend 6 juli kan iedereen kennismaken met Aline tijdens het volgende Kampen Partners Koffiemomentje. Dat vindt eenmalig plaats aan de IJsselkade en vanwege de coronaregels is aanmelden via https://hiermoetjezijn.eventbrite.nl verplicht.   Evenementenplatform Het EPK is een uitvoeringsorganisatie onder regie van de stichting Kampen Partners. De stichting verleent op verzoek van de Gemeente Kampen en Kampen Partners subsidies aan publieksevenementen die in Kampen worden georganiseerd. Daarnaast adviseert het EPK zowel bestaande als nieuwe en in ontwikkeling zijnde evenementen en activiteiten en brengt ze desgewenst in contact met de juiste partijen. Meer informatie is te vinden op www.evenementenplatformkampen.nl.
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media