Nieuws

Doe jouw aanvraag voor 1 oktober as.

Evenementenorganisatoren vraag subsidie aan!

Doe jouw aanvraag voor 1 oktober as.

Evenementenorganisatoren die in 2019 financiële ondersteuning willen, kunnen hiervoor tot 1 oktober een aanvraag indienen bij het Evenementen Platform Kampen.Ondersteuning aanvragenHet Evenementen Platform Kampen (EPK) stelt ook in 2019 geld beschikbaar voor organisatoren van publieksevenementen in Kampen. De evenementen moeten wel bijdragen aan het imago en bezoekersaantallen van Kampen en de binnenstad in het bijzonder. De voorwaarden en een aanvraagformulier zijn online beschikbaar op www.evenementenplatformkampen.nl.1 oktober en 1 novemberIedereen die een aanvraag wil doen, heeft hiervoor de tijd tot 1 oktober 2018. Daarna volgt een beoordeling van alle aanvragen en wordt voor het eind van het jaar bekend gemaakt wie welke bijdrage krijgt. Op 1 november organiseert het EPK een bijeenkomst voor alle evenementenorganisatoren waarbij bekend wordt gemaakt hoeveel aanvragen er ontvangen zijn, wat het totaal aangevraagde budget is en hoe de evenementenkalender voor 2019 er in concept uitziet.EvenementenpromotieNaast advies en geld kunnen organisatoren ook gratis promotie van hun evenementen krijgen. Als ze via de site hun evenement aanmelden, worden ze vermeld in advertenties, flyers en online kanalen van Kampen Marketing. Bovendien kan gratis gebruik worden gemaakt van de diensten van de evenementencoördinator, Atie Edink. Hij is bereikbaar via 06-41548224 en atie@evenementenplatformkampen.nl.CitymarketingHet EPK is een uitvoeringsorganisatie onder verantwoordelijkheid van Kampen Marketing. De Gemeente Kampen en Kampen Marketing zijn ervan overtuigd, dat passende evenementen bijdragen aan de promotie van de stad en investeren daarom gericht in deze evenementen.
Lees verder

Inclusiviteit

Op 24 mei is er een bijeenkomst geweest van het ClusterMMB (mensen met een beperking) Kampen en organisatoren van Evenementen in Kampen, met als doel om evenementen binnen de Gemeente Kampen meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. We zien dat veel mensen met een beperking evenementen niet bezoeken omdat ze barrières ervaren. Dat kunnen fysieke drempels zijn, maar soms ook mentale drempels. Dat is jammer, want evenementen zijn ontmoetingsmomenten en verbindingsmomenten bij uitstek. Ontmoeting met andere mensen en organisaties, maar ook ontmoeting met muziek, kunst, theater, ondernemerschap enz. Evenementen zijn er voor iedereen, niet alleen voor mensen zonder een beperking.
Lees verder

Mijn eerste indrukken als Evenementen coördinator van de Gemeente Kampen

3 tips van Atie

Mijn eerste indrukken als Evenementen coördinator van de Gemeente Kampen

Op 15 maart ben ik tijdens de slotavond van de Event Academy, wat overigens in mijn opinie een groot succes was en is, voorgesteld aan de aanwezige organisatoren van evenementen et cetera. Roeland, onze citymarketeer, deed dat op enthousiaste wijze. In combinatie met de felicitaties die ik mocht ontvangen gaf dat mij een warm gevoel. Inmiddels heb ik met vele enthousiaste organisatoren gesproken en ben ik ervan overtuigd dat de gemeente Kampen de komende jaren (nog) meer gaat bruisen, terwijl er nu al zoveel te doen is.
Lees verder
Een concept van: Pankra, Leuk Geregeld & MacHelp