Nieuws

Evenementencoördinator

VACATURE

Evenementencoördinator

In gemeenten worden elk jaar vele evenementen georganiseerd. Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch-recreatief product.Dat geldt ook voor de gemeente Kampen waar jaarlijks terugkerende en nieuwe evenementen worden georganiseerd.Het organiseren van een evenement, van wat voor aard ook of van welke omvang dan ook, brengt bepaalde risico’s met zich mee. Dit kunnen onder meer risico’s zijn op het gebied van openbare orde, (brand)veiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen dan wel te beperken.De evenementencoördinator moet in het proces van de organisatie van een evenement een belangrijke rol spelen. Hij/zij wordt de spil tussen de aanvrager van de vergunning en de vergunningverlener i.c. de gemeente Kampen.De gemeente Kampen en het Evenementen Platform Kampen willen een evenementencoördinator aanstellen en zijn op zoek naar kandidaten voor deze functie. In eerste instantie is het de bedoeling dat we een proefperiode van één jaar (plusminus kalenderjaar 2018) aangaan waarbij de coördinator op basis van zelfstandigheid factureert. Na afloop wordt tussen partijen besproken of de verwachtingen zijn uitgekomen aangaande de rol van de coördinator en zal daarna worden besloten of de proefperiode kan worden voortgezet in structurele afspraken.Bericht gaat verder onder de foto
Lees verder

Voor organisatoren én vrijwilligers

Vrijwilligersverzekering

Voor organisatoren én vrijwilligers

Evenementenorganisatoren in Kampen kunnen gebruik maken van de zogeheten Kamper Vrijwilligers Verzekering.De Kamper VrijwilligersverzekeringDeze aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering is een vangnetverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in de gemeente Kampen. Dus ook voor vrijwilligers die meewerken aan de organisatie en uitvoering van een evenement. De verzekering geldt overigens ook voor de evenementenorganisatie waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden doet.Wanneer ben je vrijwilliger?“De vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.” Dit geldt ook voor maatschappelijke stagiairs. Beroepskrachten vallen niet onder de overkoepelende verzekering.Eigen verzekeringspolis niet opzeggenDe Kamper Vrijwilligers Verzekering is geen vervanging voor de eigen Aansprakelijkheids-en ongevallenverzekering. De Kamper Vrijwilligersverzekering geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het takenpakket van de vrijwilliger en maatschappelijk stagiair, daar waar de eigen verzekering van de organisatie of vrijwilliger tekortschiet. De verzekering biedt een secundaire dekking. Dit houdt in dat verzekeringen van organisaties of vrijwilligers, die door hen zelf zijn afgesloten, altijd voorgaan.Meer info: www.welzijnkampen.nl
Lees verder

Meld je aan!

Kampen Event Academy

Meld je aan!

Masterclasses voor evenementenorganisatoren Op 17 januari start de Kampen Event Academy: een serie van vijf masterclasses over het organiseren van publieksevenementen in de gemeente Kampen. Een van de sprekers is sponsorspecialist Wim Noordzij (foto). Hij gaat aan de hand van zijn ervaringen bij Parkpop, de Volvo Ocean Race en de Giro d’Italia in op de manier waarop evenementen partners aan zich kunnen binden. Daarnaast komen ook thema’s als ‘marketing’, ‘vrijwilligersbeleid’ en ‘veiligheid’ aan bod.
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media