Nieuws

Evenementenorganisatoren willen samen meer verdienen

SAMEN MEER VERDIENEN

Evenementenorganisatoren willen samen meer verdienen

De afgelopen weken hebben verschillende evenementenorganisatoren, ondersteund door het Evenementen Platform Kampen (EPK), acties ondernomen om meer financiële steun van de Gemeente te krijgen. Een van die acties is de overhandiging van een manifest aan wethouder Geert Meijering tijdens een vergadering waarbij uw aanwezigheid en inbreng bijzonder op prijs wordt gesteld. Het EPK nodigt u hierbij dan ook graag uit voor het overleg:   SAMEN MEER VERDIENEN Donderdagavond 16 mei 2019 Vanaf 19.30 uur (inloop: 19.00 uur) In de Stadskazerne Kampen   Op deze avond gaan we ook met elkaar concreet aan de slag met de mogelijkheden voor gezamenlijke inkoopvoordelen van goederen en diensten voor evenementenorganisatoren, dus neem ook uw collega’s mee! Het programma: 19.00 uur inloop met koffie en thee 19.30 uur opening vergadering, mededelingen 19.35 uur lobby voor meer subsidie: wat is er gedaan en wat gaat er gebeuren? 19.45 uur overhandiging manifest van organisatoren aan wethouder EZ 20.00 uur onderwerpen vanuit de evenementenorganisatoren, rondvraag, WVTTK 20.15 uur pauze 20.30 uur samen aan de slag met aanpak voor collectieve inkoop 21.00 uur vastleggen werkafspraken en vervolg, afrondingAansluitend: BORREL   Wilt u zich aanmelden via https://samenmeerverdienen.eventbrite.nl ? Alvast bedankt.
Lees verder

Lobby voor meer subsidie en fondsenwerving

Masterclass - Lobby voor je event!

Lobby voor meer subsidie en fondsenwerving

Op woensdagavond 13 februari vond de eerste Masterclass van het Evenementen Platform Kampen in 2019 plaats in Party Center Meet Point in Kampen.Nadat Roeland Tameling op inspirerende wijze de avond heeft geopend, geeft hij de microfoon aan de nieuwe voorzitter van het EPK, Marieke Spijkerman. Marieke geeft een toelichting op het jaarplan EPK dat is gebaseerd op 5 pijlers; Kenniscentrum, Samenwerkingsplatform, Subsidieverstrekker, Belangenbehartiger en Praktisch ondersteuner. Tips en do’s en dont’s in een lobbytraject worden vervolgens gedeeld. Er is een gezamenlijk belang, namelijk onze ambities en die van het gemeentebestuur waarmaken. Vanuit ons belang proberen het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Krachten bundelen met een eenduidige boodschap. Hiervoor moet een lobbyplan opgesteld worden en Marieke vraagt wie hieraan mee willen werken. 4 organisatoren melden zich spontaan aan, dank!Als 2e spreker geeft Emma Quilligan een uiteenzetting over fondsenwerving. Ze geeft een aantal misvattingen en vaststellingen weer. Hoe maak je een projectplan, de doelstellingen SMART maken, projectbegroting, projectkosten, allemaal zaken die ze helder verwoord. Wat zijn de subsidiemogelijkheden en waar moet je opletten bij het aanvragen ervan als je Fondsen wil werven. Veel nuttige informatie en een overzicht van alle relevante fondsen/subsidies maken deze inbreng waardevol voor de aanwezigen.Als laatste spreker vertelt Remko Schultz, projectleider bij de gemeente Kampen, over de opening van het Reevediep en de nieuwe kansen voor evenementen. Hij geeft een mooie presentatie over de aanleiding van het plan, hoe het tot stand is gekomen en wat er gerealiseerd gaat worden. Hij sluit af met “ welke kansen zien jullie” ? Dus organisatoren, hier liggen kansen om mooie evenementen te organiseren.
Lees verder

13 februari

Workshop: lobbyen

13 februari

U organiseert een of meer evenementen in de Gemeente Kampen. En u wilt meer geld, aandacht en ruimte voor dat evenement. Daarvoor hebben we onder meer de Gemeente Kampen nodig. En anderen. Maar hoe pak je dat aan? Samen met het Evenementen Platform Kampen natuurlijk.   Daarom nodigen we u graag uit voor een masterclass waarbij we de mogelijkheden hiervoor kunnen verkennen.    Wanneer: woensdag 13 februari 2019 Waar: Meet-Point, Veerweg 5 Kampen   Het programma: Lobby voor meer subsidie en fondsenwerving 19.00 inloop 19.30 start programmasprekers op deze avond zijn:- Marieke Spijkerman over gezamenlijke lobby en inkoopmogelijkheden- Emma Quilligan over do’s en don’t bij fondsenwerving- Remko Schultz over opening Reevediep en een nieuw evenementen terrein 22.00 sluiting Deelname is gratis, maar we stellen het wel op prijs als u zich vooraf aanmeldt via lobbyen.eventbrite.nl. Alvast hartelijk dank voor uw reactie.   Voor meer info kunt u contact opnemen met: Atie Edink Evenementencoördinator EPK – Kampen Marketing via atie@evenementenplatformkampen.nl of 06-41548224
Lees verder

Versterking voor Evenementen Platform Kampen

Marieke Spijkerman nieuwe voorzitter EPK

Versterking voor Evenementen Platform Kampen

Marieke Spijkerman gaat vanaf 1 december aan de slag als voorzitter van het Evenementen Platform Kampen (EPK). Spijkerman werkt als interim manager voor opdrachtgevers die te maken hebben met het inrichten, opzetten of samenvoegen van afdelingen en of organisaties. Daarnaast is ze raadslid en oud-wethouder in Kampen. Ze volgt Coen van Mierlo op, die in de functie van secretaris verder gaat.Kennis en ervaringDe nieuwe voorzitter heeft ruime politieke ervaring en was in de vorige collegeperiode nog wethouder namens de VVD in Kampen. Ze woont al meer dan 13 jaar in Kampen en wordt geprezen om de manier waarop ze mensen verbindt en zo aansprekende resultaten weet te boeken. Marieke Spijkerman heeft in het verleden onder meer gewerkt voor USG People en Interpay (nu Equens). Ze heeft zin in haar nieuwe rol: "ik vind het mooi dat ik als voorzitter van het EPK een bijdrage mag leveren aan de levendigheid in de stad. Mijn ambitie is om nog meer evenementen te ondersteunen en mogelijk te maken. Behoud het goede, met het vizier op samenwerking en vernieuwing is mijn motto. Aantrekkelijke en diverse evenementen voor inwoners en bezoekers van onze prachtige gastvrije stad."AmbitiesOnlangs werden de belangrijkste aanbevelingen voor meer rendement uit evenementen in Kampen gepresenteerd. Hierbij werd het EPK uitgedaagd om haar takenpakket uit te breiden. Met Marieke Spijkerman aan het roer zal die uitdaging worden opgepakt. Naast het verdelen van subsidies zal het EPK in 2019 en daarna een centrale rol als steunpunt en expertisecentrum voor evenementenorganisatoren vervullen en de samenwerking tussen organisatoren extra actief ondersteunen.EvenementenplatformIn het rapport over meer rendement uit evenementen stond onder meer het advies aan evenementenorganisatoren om te starten met collectieve inkoop, promotie en sponsorwerving. Daarbij gaat het EPK helpen, net als bij het samenstellen van een meerjarenkalender voor grote evenementen in Kampen. Zo krijgt het EPK weer de functie die bij de oprichting was bedoeld: een platform voor evenementenorganisatoren in Kampen. Het EPK is een uitvoeringsorganisatie onder regie van de stichting Kampen Marketing, meer informatie is te vinden op www.evenementenplatformkampen.nl.Bijgevoegd: foto Marieke Spijkerman
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media