Nieuws

Provincie Overijssel zoekt beeldbepalende sport- en cultuurevenementen

REGIO - De provincie Overijssel ondersteunt ook de komende jaren beeldbepalende cultuur- en sportevenementen in Overijssel. Organisatoren van grote Overijsselse evenementen kunnen van maandag 4 november tot en met vrijdag 15 november hun evenement aanmelden voor subsidie.   Gedeputeerde economie Eddy van Hijum: “Evenementen zijn goed voor de Overijsselse economie; ze vergroten de levendigheid en aantrekkelijkheid van Overijssel voor inwoners, bezoekers en bedrijven, en dragen bij aan een goed vestigingsklimaat.”Provinciale Staten hebben 30 oktober het Evenementenbeleid 2020-2023 vastgesteld. Beeldbepalende evenementen vormen het fundament van dit beleid. De provincie ondersteunt deze evenementen met een subsidieregeling.   Beeldbepalende evenementen zijn gevestigde cultuur- en sportevenementen met een (inter)nationale en provinciale uitstraling, een groot mediabereik en een kwalitatief hoog niveau. “We zoeken evenementen die een groot publiek trekken, passen bij het DNA van Overijssel en voor iedereen toegankelijk zijn”, licht gedeputeerde Eddy van Hijum toe. Binnen het evenementenbeleid 2017-2019 zijn op deze manier zeventien beeldbepalende evenementen ondersteund. Deze periode is nu afgesloten en evenementen die weer in aanmerking willen komen voor subsidie, moeten deze opnieuw aanvragen.   Evenementen geven Overijssel kleur Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Evenementen geven Overijssel kleur, stimuleren bestedingen en bevorderen werkgelegenheid. Evenementen hebben bovendien een bijzondere sociale functie; ze brengen mensen bij elkaar; samen sporten, meezingen tijdens een concert of juichen voor een bijzondere prestatie van een topsporter. Dat willen we al onze inwoners bieden. Daarom vinden we het belangrijk dat de evenementen toegankelijk zijn; ook voor mensen met een beperking, of mensen met een smalle beurs.”   Online aanmelden subsidie Organisatoren kunnen van maandag 4 november 9.00 uur tot en met 15 november 17.00 uur voor hun evenement subsidie aanvragen via het subsidieloket op de website van de provincie Overijssel. Hier staan ook de specifieke selectiecriteria waaraan het evenement moet voldoen om als beeldbepalend evenement subsidie te krijgen.   Adviescommissie Evenementen De Adviescommissie Evenementen Overijssel beoordeelt begin december alle ingediende aanvragen inhoudelijk aan de hand van de criteria. Deze onafhankelijke commissie brengt een advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. Op basis van dit advies besluit Gedeputeerde Staten welke evenementen worden aangemerkt als beeldbepalend evenement en in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor de komende vier jaar. Na dit besluit van GS volgt een financiële toets waarna de besluitvorming definitief wordt gemaakt.   Kleinere evenementen Voor kleinere regionale evenementen wordt later een subsidieregeling opengesteld. Het is nu nog niet mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen.
Lees verder

en de effecten hiervan op evenementen

Bijgesteld gemeentebeleid

en de effecten hiervan op evenementen

Toekenning subsidies Doorberekening kosten Kwaliteitseisen Op 14 november besluit de Gemeenteraad over haar begroting voor 2020 en verder. Dit kan invloed hebben op de uitkering van subsidies aan evenementenorganisatoren via het Evenementen Platform Kampen (EPK).   De Gemeente Kampen is voornemens om meer kosten van ambtelijke ondersteuning door te berekenen aan organisatoren van publieksevenementen. Na 14 november weten we hier meer over.   Ook in Kampen neemt het belang van ‘maatschappelijk verantwoord evenementen organiseren’ toe. Speerpunten van de Gemeente zijn met name duurzaamheid en inclusiviteit.   Deze thema’s komen op woensdagavond 20 november 2019 aan bod tijdens de volgende EPK bijeenkomst voor organisatoren van publieksevenementen in de gemeente Kampen. Daarnaast vertellen we graag hoe EPK en Kampen Partners u in 2020 kunnen ondersteunen.   U bent van harte welkom, direct aanmelden kan via https://gemeentebeleid.eventbrite.nl   EPK bijeenkomst voor evenementenorganisatoren Bijgesteld gemeentebeleid Woensdag 20 november 19.30 – 22.00 uur Zalencentrum De Leuke Hanzestad IJsseldijk 12, 8261 LK Kampen   Programma: 19.00 uur Zaal open, ontvangst met koffie en thee   19.30 uur welkom, stand van zaken subsidieaanvragen en budget voor evenementen Door Marieke Spijkerman (voorzitter EPK) en Coen van Mierlo (secretaris EPK)   19.45 uur Stand van zaken doorberekening gemeentelijke kosten (leges / precario / …) Door Atie Edink (evenementencoördinator)   20.00 uur Ervaringen met en tips voor toegankelijkheid van evenementen Door Yvonne Klinge (voorzitter Cluster Mensen met een Beperking Kampen)   20.30 uur Hoe zet ik mijn evenement in 2020 in de schijnwerpers? Door Hester Timmerman (campagneteam Kampen Partners)   20.45 uur Rondje langs de velden Met alle aanwezigen: wat hebben jullie te melden en te vragen?   21.00 uur Afronding, borrel en napraten
Lees verder

Voor 15 oktober

EPK nodigt evenementenorganisatoren uit om subsidie aan te vragen

Voor 15 oktober

Evenementenorganisatoren die in 2020 financiële ondersteuning willen, kunnen hiervoor tot 15 oktober een aanvraag indienen bij het Evenementen Platform Kampen. Dit jaar zijn de voorwaarden verder verduidelijkt in het aanvraagformulier. De focus ligt op onderscheidendheid en versterking van het imago Kampen, economisch perspectief en sociale cohesie (fijn leven).   Ondersteuning aanvragen Het Evenementen Platform Kampen (EPK) stelt ook in 2020 geld beschikbaar voor organisatoren van publieksevenementen in Kampen. De hoogte van het beschikbare bedrag is afhankelijk van de politieke besluitvorming. De te ondersteunen evenementen moeten bijdragen aan het imago en bezoekersaantallen van Kampen. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn online beschikbaar op www.evenementenplatformkampen.nl.   15 oktober en 20 november Iedereen die een aanvraag wil doen, heeft hiervoor de tijd tot 15 oktober 2019. Daarna volgt de beoordeling van alle aanvragen en wordt voor 1 december bekend gemaakt wie welke bijdrage krijgt. Op 20 november organiseert het EPK een bijeenkomst voor alle evenementenorganisatoren waarbij bekend wordt gemaakt hoeveel aanvragen er ontvangen zijn, wat het totaal aangevraagde budget is en hoe de evenementenkalender voor 2020 er in concept uitziet.   Evenementenpromotie Naast advies en middelen kunnen organisatoren ook gratis promotie van hun evenementen krijgen. Als ze via de site hun evenement aanmelden, worden ze vermeld in advertenties, flyers en online kanalen van Kampen Partners. Bovendien kan gratis gebruik worden gemaakt van de diensten van de evenementencoördinator, Atie Edink. Hij is bereikbaar via 06-41548224 en atie@evenementenplatformkampen.nl.    Citymarketing Het EPK is een uitvoeringsorganisatie onder verantwoordelijkheid van Kampen Partners (voorheen Kampen Marketing). De Gemeente Kampen en Kampen Partners zijn ervan overtuigd, dat passende evenementen bijdragen aan de promotie van de stad en investeren daarom gericht in deze evenementen.  
Lees verder

Het meerjarenplan van het evenementen platform

Strategisch Plan EPK

Het meerjarenplan van het evenementen platform

Heb je het meerjarenplan van het Evenementen Platform Kampen nog niet gelezen? Download dan nu het document! In het plan voor 2019 – 2022 wordt aan de hand van 5 pijlers beschreven welke goede voornemens het EPK heeft voor de komende tijd:   Kenniscentrum: met een online handboek en masterclasses Samenwerkingsplatform: collectief inkopen en fondsenwerving Subsidieverstrekker: op basis van objectieve criteria budget verdelen Belangenbehartiger: lobby voor meer budget, administratieve lasten beperken Praktisch ondersteuner: inzet van evenementencoördinator voor individuele hulp Meer weten? Neem contact op met de voorzitter van het EPK, Marieke Spijkerman via 06-53733801 of Marieke.spijkerman@xs4all.nl, óf met onze evenementencoördinator Atie Edink via 06-41548224 / atie@evenementenplatformkampen.nl
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media