Nieuws

We'll meet again

Kampen treft voorbereidingen voor 2020: 75 jaar vrijheid

We'll meet again

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Onlangs hebben vertegenwoordigers van de Oranjeverenigingen, culturele instellingen, 4/5 mei Comité Kampen, Kampen Marketing en de gemeente Kampen gezamenlijk hun plannen voor ‘2020: 75 jaar vrijheid in Kampen’ vastgesteld. De rode draad is het thema ‘We’ll meet again’. De organisatie wil ook activiteiten van anderen rond het thema ’75 jaar vrijheid’ in het programma meenemen en roept op om plannen met de organisatie te delen. We’ll meet againWe herdenken in 2020 niet alleen het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de gemeente Kampen is 2020 ook een jaar waarin nieuwe verbindingen tussen mensen worden gelegd, ontmoetingen worden georganiseerd en de tolerantie wordt versterkt. Hiervoor heeft Kampen Marketing op verzoek van de gemeente Kampen met alle betrokken partijen een plan opgesteld met de titel ‘We’ll meet again’. Het voorgenomen programma begint met activiteiten die vooral op de jeugd zijn gericht, zoals een lesprogramma op scholen en de kinderopera Brundibár. Daarna wordt op vrijdag 17 en zaterdag 18 april de bevrijding van Kampen als volksfeest gevierd. Naast de traditionele 4 mei activiteiten worden in mei ook passende culturele activiteiten georganiseerd. In de nazomer en het najaar staan verschillende evenementen op het programma, zoals een speciale editie van het Full Color Festival, de musical Anna en een gezamenlijk optreden van muziekverenigingen.   Hanzebankjes nieuwe stijlBij de ontmoetingen en verbinding van verleden, heden en toekomst worden het hele themajaar ‘Hanzebankjes nieuwe stijl’ ingezet. Op deze bankjes kan iedereen met een smartphone bijzondere verhalen zien en horen. Iedereen wordt uitgedaagd om met anderen in gesprek te gaan. Hiervoor worden de bankjes voorzien van NFC-chips en QR-codes die met de telefoon te scannen zijn.   Uitwerking plannen en fondsenwervingOm alle plannen te realiseren, zijn substantiële bijdragen nodig van lokale, regionale en landelijke fondsen. Die fondsenwerving wordt nu onder regie van Kampen Marketing opgepakt. De komende tijd werken de betrokken organisaties de verschillende plannen verder uit.   Meld ook uw activiteiten rond ‘75 jaar vrijheid’Verenigingen of organisaties die ook bezig zijn met activiteiten rond het thema ‘75 jaar vrijheid’ kunnen zich bij de organisatie melden. Deze activiteiten kunnen dan mogelijk worden meegenomen in het programma en de communicatie over 75 jaar vrijheid in Kampen. U kunt zich hiervoor melden via: r.tameling@kampenmarketing.nl.  
Lees verder

Pleidooi om meer in evenementen te investeren

Evenementenorganisatoren bieden manifest aan bij wethouder Meijering

Pleidooi om meer in evenementen te investeren

“Nú de handen ineen voor bruisende kwaliteit!”. Dat is de titel van het manifest dat het Evenementen Platform Kampen op 16 mei aanbood aan de wethouder Toerisme van de Gemeente Kampen. Het EPK pleit samen met meer dan 45 evenementenorganisatoren voor meer subsidie.   Meer dan 600.000 bezoekersMarieke Spijkerman is voorzitter van het EPK. Ze vertelde de wethouder over de impact van evenementen: “De meer dan honderd evenementen in Kampen trekken jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers en er is veel potentie om te groeien. We bieden een breed aanbod op het gebied van cultuur en muziek, sport en beweging, tradities en gezelligheid.   Aan onze evenementen nemen vele duizenden inwoners van binnen en buiten Kampen deel; als vrijwilliger, deelnemer, participant of bezoeker. En ze zijn voor iedereen, jong en oud! De betrokkenheid en inzet van heel veel mensen in Kampen bij de organisatie van evenementen is bijzonder groot. Die inzet verdient blijvende waardering.”   Evenementen zijn volgens haar ook bij uitstek de mogelijkheid om Kampen als gastvrije en nautische Hanzestad meer bekendheid te geven en bezoekers te verleiden naar Kampen te komen. Een grotere investering in het evenementenbeleid maakt het volgens haar mogelijk om een kwaliteitsslag te maken en zo nog meer bezoekers naar Kampen te verleiden.   Winst op meerdere frontenUit onderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd, blijkt dat Kampen €2,15 per inwoner in evenementen investeert. Gemiddeld wordt in Nederland ruim €5 per inwoner uitgegeven aan evenementen. De economische spin-off voor Kampen is volgens het EPK minimaal € 9 miljoen. Daarnaast stelt Spijkerman: “Met al onze evenementen, groot of klein, jaarlijks of incidenteel, sportief of cultureel dragen we bij aan de bruisende en hartelijke Hanzestad die we willen zijn. Naast de economische impact is de maatschappelijke impact van evenementen groot. Door de duizenden betrokken vrijwilligers zorgt het voor saamhorigheid en gemeenschapszin.”   OproepDe evenementenorganisatoren roepen het bestuur en de politici van de gemeente Kampen op om meer middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het evenementenbeleid en daarmee hun ambities te ondersteunen. In de woorden van Spijkerman: “We willen de maatschappelijke duurzaamheid verbeteren en de sociale cohesie in de gemeente bevorderen. Daarom roepen wij op om te kiezen voor kwaliteit en zo stilstand te voorkomen. Dat geeft ons de kans om samen met de vele vrijwilligers te werken aan de promotie en marketing van ons mooie Kampen.”   Bijgevoegd: Foto overhandiging manifest aan wethouder Geert Meijering  
Lees verder

Evenementenorganisatoren willen samen meer verdienen

SAMEN MEER VERDIENEN

Evenementenorganisatoren willen samen meer verdienen

De afgelopen weken hebben verschillende evenementenorganisatoren, ondersteund door het Evenementen Platform Kampen (EPK), acties ondernomen om meer financiële steun van de Gemeente te krijgen. Een van die acties is de overhandiging van een manifest aan wethouder Geert Meijering tijdens een vergadering waarbij uw aanwezigheid en inbreng bijzonder op prijs wordt gesteld. Het EPK nodigt u hierbij dan ook graag uit voor het overleg:   SAMEN MEER VERDIENEN Donderdagavond 16 mei 2019 Vanaf 19.30 uur (inloop: 19.00 uur) In de Stadskazerne Kampen   Op deze avond gaan we ook met elkaar concreet aan de slag met de mogelijkheden voor gezamenlijke inkoopvoordelen van goederen en diensten voor evenementenorganisatoren, dus neem ook uw collega’s mee! Het programma: 19.00 uur inloop met koffie en thee 19.30 uur opening vergadering, mededelingen 19.35 uur lobby voor meer subsidie: wat is er gedaan en wat gaat er gebeuren? 19.45 uur overhandiging manifest van organisatoren aan wethouder EZ 20.00 uur onderwerpen vanuit de evenementenorganisatoren, rondvraag, WVTTK 20.15 uur pauze 20.30 uur samen aan de slag met aanpak voor collectieve inkoop 21.00 uur vastleggen werkafspraken en vervolg, afrondingAansluitend: BORREL   Wilt u zich aanmelden via https://samenmeerverdienen.eventbrite.nl ? Alvast bedankt.
Lees verder

Lobby voor meer subsidie en fondsenwerving

Masterclass - Lobby voor je event!

Lobby voor meer subsidie en fondsenwerving

Op woensdagavond 13 februari vond de eerste Masterclass van het Evenementen Platform Kampen in 2019 plaats in Party Center Meet Point in Kampen.Nadat Roeland Tameling op inspirerende wijze de avond heeft geopend, geeft hij de microfoon aan de nieuwe voorzitter van het EPK, Marieke Spijkerman. Marieke geeft een toelichting op het jaarplan EPK dat is gebaseerd op 5 pijlers; Kenniscentrum, Samenwerkingsplatform, Subsidieverstrekker, Belangenbehartiger en Praktisch ondersteuner. Tips en do’s en dont’s in een lobbytraject worden vervolgens gedeeld. Er is een gezamenlijk belang, namelijk onze ambities en die van het gemeentebestuur waarmaken. Vanuit ons belang proberen het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Krachten bundelen met een eenduidige boodschap. Hiervoor moet een lobbyplan opgesteld worden en Marieke vraagt wie hieraan mee willen werken. 4 organisatoren melden zich spontaan aan, dank!Als 2e spreker geeft Emma Quilligan een uiteenzetting over fondsenwerving. Ze geeft een aantal misvattingen en vaststellingen weer. Hoe maak je een projectplan, de doelstellingen SMART maken, projectbegroting, projectkosten, allemaal zaken die ze helder verwoord. Wat zijn de subsidiemogelijkheden en waar moet je opletten bij het aanvragen ervan als je Fondsen wil werven. Veel nuttige informatie en een overzicht van alle relevante fondsen/subsidies maken deze inbreng waardevol voor de aanwezigen.Als laatste spreker vertelt Remko Schultz, projectleider bij de gemeente Kampen, over de opening van het Reevediep en de nieuwe kansen voor evenementen. Hij geeft een mooie presentatie over de aanleiding van het plan, hoe het tot stand is gekomen en wat er gerealiseerd gaat worden. Hij sluit af met “ welke kansen zien jullie” ? Dus organisatoren, hier liggen kansen om mooie evenementen te organiseren.
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media