Nieuws

Evenementen Platform Winter Bijeenkomst voor evenementenorganisatoren

Op 1 november was er een bijeenkomst voor alle evenementenorganisatoren waarbij bekend werd gemaakt hoeveel subsidieaanvragen er ontvangen zijn, wat het totaal aangevraagde budget is en hoe de evenementenkalender voor 2019 er in concept uitziet. De evenementencoördinator van de Gemeente gaf duidelijk aan wat de Gemeente wel of niet faciliteert en dat er nu de mogelijkheid is voor organisatoren om middels een e-learning traject zelf evenementverkeersregelaars op te leiden. Dit kan een forse besparing opleveren organisaties.Daarnaast is er door Roeland Tameling stil gestaan bij de adviezen voor meer rendement uit evenementen, zoals door Wim Noordzij opgesteld.Wilt u alles nog eens nalezen? Powerpoint
Lees verder

Meld je nu aan!

Winterbijeenkomst voor evenementenorganisatoren

Meld je nu aan!

Op 1 november organiseert het EPK (Evenementen Platform Kampen, uitvoeringsorganisatie voor Kampen Marketing) een bijeenkomst voor alle evenementenorganisatoren waarbij bekend wordt gemaakt hoeveel subsidieaanvragen er ontvangen zijn, wat het totaal aangevraagde budget is en hoe de evenementenkalender voor 2019 er in concept uitziet.Daarnaast staan we stil bij de adviezen voor meer rendement uit evenementen, zoals door Wim Noordzij opgesteld. Wat betekent dit concreet voor organisatoren van publieksevenementen in Kampen? Het programma op hoofdlijnen: 19.00 inloop 19.30 welkom door burgemeester Koelewijn 19.45 Inleiding Coen van Mierlo, voorzitter EPK over subsidies 20.15 Kampen Marketing, Roeland Tameling over aanbevelingen 'meer rendement uit evenementen'20.45 pauze 21.00 Evenementencoördinator Atie Edink          -Wat faciliteert de Gemeente Kampen: o.a. Verkeersregelaars, E-learning          -Overzicht Evenementenkalender gemeente Kampen 2019 21.30 Afronding, netwerkgelegenheid LOCATIE: de "Veerman van Kampen", Van Heutszplein aan de kade in KampenDeelname is gratis, aanmelden via https://winterbijeenkomst.eventbrite.nl verplicht.Meer info: atie@evenementenplatformkampen.nl,  06-41548224
Lees verder

Doe jouw aanvraag voor 1 oktober as.

Evenementenorganisatoren vraag subsidie aan!

Doe jouw aanvraag voor 1 oktober as.

Evenementenorganisatoren die komend jaar financiële ondersteuning willen, kunnen hiervoor tot 1 oktober een aanvraag indienen bij het Evenementen Platform Kampen.Ondersteuning aanvragenHet Evenementen Platform Kampen (EPK) stelt ook dit jaar geld beschikbaar voor organisatoren van publieksevenementen in Kampen. De evenementen moeten wel bijdragen aan het imago en bezoekersaantallen van Kampen en de binnenstad in het bijzonder. De voorwaarden en een aanvraagformulier zijn online beschikbaar op www.evenementenplatformkampen.nl.1 oktober en 1 novemberIedereen die een aanvraag wil doen, heeft hiervoor de tijd tot 1 oktober. Daarna volgt een beoordeling van alle aanvragen en wordt voor het eind van het jaar bekend gemaakt wie welke bijdrage krijgt. Uiterlijk 1 november organiseert het EPK een bijeenkomst voor alle evenementenorganisatoren waarbij bekend wordt gemaakt hoeveel aanvragen er ontvangen zijn, wat het totaal aangevraagde budget is en hoe de evenementenkalender voor volgend jaar er in concept uitziet.EvenementenpromotieNaast advies en geld kunnen organisatoren ook gratis promotie van hun evenementen krijgen. Als ze via de site hun evenement aanmelden, worden ze vermeld in advertenties, flyers en online kanalen van Kampen Marketing. Bovendien kan gratis gebruik worden gemaakt van de diensten van de evenementencoördinator, Atie Edink. Hij is bereikbaar via 06-41548224 en atie@evenementenplatformkampen.nl.CitymarketingHet EPK is een uitvoeringsorganisatie onder verantwoordelijkheid van Kampen Marketing. De Gemeente Kampen en Kampen Marketing zijn ervan overtuigd, dat passende evenementen bijdragen aan de promotie van de stad en investeren daarom gericht in deze evenementen.
Lees verder

Inclusiviteit

Op 24 mei is er een bijeenkomst geweest van het ClusterMMB (mensen met een beperking) Kampen en organisatoren van Evenementen in Kampen, met als doel om evenementen binnen de Gemeente Kampen meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. We zien dat veel mensen met een beperking evenementen niet bezoeken omdat ze barrières ervaren. Dat kunnen fysieke drempels zijn, maar soms ook mentale drempels. Dat is jammer, want evenementen zijn ontmoetingsmomenten en verbindingsmomenten bij uitstek. Ontmoeting met andere mensen en organisaties, maar ook ontmoeting met muziek, kunst, theater, ondernemerschap enz. Evenementen zijn er voor iedereen, niet alleen voor mensen zonder een beperking.
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media