Ook voor komend jaar kunnen organisatoren in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van evenementen.

Gemeentelijke subsidie zal, meer dan in voorgaande jaren, worden ingezet als een aanvullende subsidie op het evenement. Evenementen moeten kunnen aantonen financieel grotendeels op eigen benen te kunnen staan en dienen van aanvulling te zijn in het opleveren van een evenwichtig jaarprogramma (in tijd, soort, locatie en doelgroep) en/of aan te sluiten bij de strategische doelen van de Gemeente Kampen.

Een financiële bijdrage vanuit de gemeente voor publieksevenementen die volgend jaar plaatsvinden kun je tot 15 oktober van dit jaar aanvragen. Je kunt je aanvraag mailen naar epk@kampenpartners.nl.

​Hieronder vind je meer informatie over de criteria voor het aanvragen van subsidie.

 

DOWNLOAD DIRECT HET AANVRAAGFORMULIER IN PDF (met de pen in te vullen en te scannen)

DOWNLOAD DIRECT HET AANVRAAGFORMULIER ALS WORD BESTAND (om digitaal in te vullen)

 

​Publieksevenementen

Publieksevenementen zijn evenementen die bijdragen aan een aantrekkelijk jaarprogramma in tijd, soort, locatie, doelgroep en ruimte. Voor 2019 was hiervoor een gemeentelijk bedrag van € 115.200,- ter beschikking gesteld. Tot 15 oktober kun je een aanvraag voor evenementensubsidie voor publieksevenementen indienen voor volgend jaar. Het EPK toetst subsidieaanvragen voor publieksevenementen op voorwaardelijke en inhoudelijke criteria.

Voorwaardelijke criteria voor subsidie publieksevenementen

De voorwaardelijke toetsingscriteria beoordelen de professionaliteit van de organisatie, de deugdelijkheid van de begroting en de plaats van het evenement in de stad. De criteria zijn:

 • Transparante begroting: de begroting van het evenement moet transparant en kostenefficiënt zijn opgesteld. Het moet duidelijk zijn welke opbrengsten (ook van andere subsidiegevers) en uitgaven het evenement met zich meebrengt.
 • Noodzaak subsidie: uit de begroting moet blijken dat er een financiële noodzaak voor een subsidieaanvraag is. Het gevraagde subsidiebedrag is maximaal 40% van de begroting.
 • Datum en tijdstip: het evenement moet duidelijk zijn afgestemd op andere evenementen. Houd bijvoorbeeld rekening met overlap met andere evenementen wat betreft datum, plaats, tijd en doelgroep.
 • Vergunning: het evenement moet passen in het vergunningenbeleid van de gemeente Kampen, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid en het voorkomen van overlast.

Inhoudelijke criteria voor subsidie publieksevenementen

Sinds 2017 hanteert het EPK een matrix met overige inhoudelijke criteria die de doorslaggevende factor zijn voor toekenning van subsidies voor publieksevenementen waaronder directe economische spin-off: publieksevenementen leiden tot substantiële bestedingen bij binnenstadsondernemers door bezoekers, bij voorkeur van buiten de regio. We letten op:

 • Het aantal bezoekers: het evenement trekt veel bezoekers en vooral veel bestedingen
 • De herkomst van bezoekers: het evenement richt zich aantoonbaar ook op bezoekers die buiten de regio wonen
 • Het meerdaags verblijf: het evenement zet aan tot overnachtingen in de stad
 • De samenwerking in de stad: de evenementenorganisatie werkt samen met ondernemers en instellingen in de stad.

Indirecte economische spin-off: publieksevenementen dragen bij aan het (inter)nationale imago ‘Kampen als aantrekkelijke, hartelijke maritieme Hanzestad’. Hierbij letten we op:

 • Het toeristisch imago van Kampen: het evenement draagt bij aan meer bezoekers naar Kampen trekken
 • Het evenement sluit aan bij de strategische doelstellingen van de gemeente.
 • Het verwachte mediabereik van het evenement: het evenement heeft een groot bereik in (inter)nationale media.
 • Vernieuwing: het evenement is vernieuwend of heeft vernieuwende onderdelen in vergelijking met voorgaande keren. Denk hierbij aan vernieuwing van het inhoudelijk concept, de doelgroep en de mediacampagne.

Je kunt je aanvraag mailen naar epk@kampenpartners.nl

Meer informatie
Een vraag? Of wil je de mogelijkheid om je plan voor te bespreken met betrekking tot afstemming in data, haalbaarheid, invullen van formulieren etc.? Neem dan vrijblijvend contact op met de secretaris van het EPK, Coen van Mierlo: epk@kampenpartners.nl.

 

 

DOWNLOAD HET AANVRAAGFORMULIER IN PDF (met de pen in te vullen en te scannen)

DOWNLOAD HET AANVRAAGFORMULIER ALS WORD BESTAND (om digitaal in te vullen)

 

Lees meer over de mogelijkheden van het Heropeningsfonds
Lees meer over andere subsidiemogelijkheden
Lees meer over subsidies van de Provincie Overijssel

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media