In het voorjaar van 2017 is het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. Meer informatie over dit beleid vindt u in de evenementennota.

Het evenementenbeleid bestaat uit vier delen:


Deel I : Kaders evenementenbeleid
In dit deel worden de kaders voor evenementenbeleid beschreven.
Deel II : Uitvoering evenementenbeleid
1: Van kaders naar uitvoering
2: Agenda
Deel III : Praktische informatie voor evenementenorganisatoren

Deel IV : Beleidsregels evenementen en toelichting beleidsregel

Daarnaast bevat de nota 3 bijlagen
Bijlage 1 : Categorisering evenementen
Bijlage 2 : Toelichting vergunningaanvraag 
Bijlage 3  : Profiel citymarketing


Wanneer is iets eigenlijk een publieksevenement? 
Artikel 2.2.1 van de APV van de Gemeente Kampen geeft het antwoord op die vraag:

In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak al dan niet op of aan de weg, met uitzondering van:
 
a. bioscoopvoorstellingen als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen;
b. markten als bedoeld in artikel 151 Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2.3.3.1 van deze verordening;
g. reguliere sportwedstrijden van plaatselijke verenigingen;
h. reguliere voorstellingen en concerten in de Stadsgehoorzaal;

2. Onder evenement wordt mede verstaan een herdenkingsplechtigheid.

3. onder evenementen in de zin van deze afdeling worden in ieder geval begrepen:
a. optochten, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.3
b. vertoningen op of aan de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.3
c. het voor publiek muziek ten gehore brengen op of aan de weg
d. een feest of wedstrijden houden op of aan de weg
e. circussen
f. kermissen
g. braderieën en gelijksoortige activiteiten
h. houseparty's en andere voor publiek toegankelijke (dans)feesten, die niet plaatsvinden in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet 

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media