Evenementen

Download het handboek

Handboek Evenementen Gemeente Kampen

Download het handboek

Kampen is een hartelijke Hanzestad. Per jaar vinden er circa 200 evenementen plaats in de gemeente Kampen die variëren van kleine en middelgrote tot (heel) grote evenementen. Voor circa 60% van de evenementen is een vergunning aangevraagd, voor de andere evenementen was een melding voldoende.   Voor welke evenementen moet in Kampen een vergunning worden aangevraagd? Aan welke voorwaarden moet een vergunningaanvraag voldoen? Zijn de podia veilig opgebouwd, en wie controleert dat? Hoe hard mag de muziek aan staan? Hoeveel EHBO-ers moet je inschakelen? Wie informeert de bewoners? Wat staat er in een veiligheidsplan? Mag ik vuurwerk afsteken tijdens mijn evenement? Wie geeft daar toestemming voor?  Het doel van dit evenementenhandboek is om op dergelijke vragen antwoord te geven en voor de organisatoren van evenementen duidelijk te maken onder welke voorwaarden een evenement in Kampen kan plaatsvinden. Het draagt bij aan een soepel verloop van de vergunningaanvraag, een efficiënte samenwerking tussen de betrokken partijen en daarmee aan een veilig en ongestoord verloop van het evenement. Download hier het Handboek Evenementen Gemeente Kampen
Lees verder

Subsidieregeling

Ondersteuning door Provincie Overijssel

Subsidieregeling

Evenementen zetten ook de provincie Overijssel op de kaart. Daarom ondersteunt de Provincie Overijssel vanuit het Evenementenbeleid 2017-2019 grote én kleinere cultuur- en sportevenementen.Subsidieregeling kleine evenementen 2018Kleine evenementen die onderscheidend zijn en passen bij specifieke kenmerken van de streek komen ook in 2018 in aanmerking voor subsidie. De organisatoren kunnen van 16 oktober tot en met 6 november 2017 een aanvraag indienen.Beeldbepalende evenementenBeeldbepalende evenementen én evenementen die beeldbepalend kunnen worden, zijn het fundament van het evenementenbeleid 2017-2019. Dit zijn de evenementen die Overijssel stevig op de (inter)nationale kaart zetten. Met behulp van een online aanmeldingstraject en een uitgebreide selectieprocedure met de onafhankelijke Adviescommissie Evenementen Overijssel 2017-2019 zijn er in totaal 11 beeldbepalende evenementen en 6 potentieel beeldbepalende evenementen benoemd.Meer informatie.Eenmalige evenementenEr zijn ook cultuur- en sportevenementen, die één keer in Overijssel plaatsvinden. Denk aan eenmalige culturele festivals of WK’s, EK’s en NK’s op sportgebied. Sommige zijn onvoorzien zoals grote schaatsevenementen die weersafhankelijk zijn.Dit soort eenmalige, unieke evenementen kunnen binnen het Evenementenbeleid 2017-2019 ook in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Ook hier gaat het om cultuur- en sportevenementen van (inter)nationale en provinciale uitstraling, een groot mediabereik en van kwalitatief hoog niveau. Voor de sportevenementen ligt de focus in beginsel op de sporten hardlopen, fietsen, triatlon, schaatsen, skeeleren en hippische sport.In 2018 wordt Sail Kampen (van 30 maart t/m 2 april 2018) financieel ondersteund.Heeft u een interessant eenmalig evenement? Wilt u graag meer informatie, heeft u vragen of wilt u verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact met de Provincie Overijssel op. Dan kunnen zij kijken wat ze voor u en uw evenement kunnen betekenen:Hélène Meelissen038 499 7488haj.meelissen@overijssel.nl
Lees verder

Vraag je evenementenvergunning tijdig aan! 

Vergunningen

Vraag je evenementenvergunning tijdig aan! 

Als je van plan bent om een evenement te organiseren, adviseren wij om de aanvraag voor een evenementenvergunning vóór 1 november in te dienen. Dit geldt met name voor middelgrote en grote evenementen, waarbij je de complete evenementenvergunning uiterlijk twaalf weken voor het evenement moet aanvragen. Let er op dat alle gegevens in één keer volledig aangeleverd worden.Indien je later in het jaar besluit om een evenementenvergunning aan te vragen, loop je de kans dat jouw evenement niet meer op de gewenste datum en/of locatie kan plaatsvinden, omdat het maximum aantal evenementen op een locatie is bereikt. Als je op tijd je aanvraag voor een evenementenvergunning indient, kan er op tijd gekeken worden naar de mogelijkheden en eventuele knelpunten. Dan kunnen we, indien dat nodig is, ook zo snel mogelijk op zoek naar een goede oplossing.Meer info staat op de website van de Gemeente KampenDIRECT EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAGEN   Welke gegevens zijn nodig voor een evenementenvergunning?Afhankelijk van de grootte en aard van een evenement, moet je bij de vergunningsaanvraag meerdere gegevens aanleveren. In de meeste gevallen is dat een volledig ingevulde vergunningsaanvraag met o.a.: een draaiboek; een situatietekening; een indelingstekening van het evenement; een veiligheidsplan en een beveiligingsplan. Om de toetsing van de vergunningsaanvragen zorgvuldig en tijdig te kunnen verrichten en de risico’s op het gebied van veiligheid te kunnen beoordelen, zal de gemeente dit jaar extra kritisch zijn op het tijdig aanleveren van een volledige aanvraag, inclusief alle bijlagen. Als een aanvraag te laat of onvolledig wordt ingediend, zal het evenement geen doorgang kunnen vinden.   Evenementen worden vaak georganiseerd door een groep vrijwilligers die belangeloos iets moois willen organiseren. Vaak ontbreekt het aan parate kennis over wat bij een aanvraag gevoegd moet worden, zoals constructietekeningen, veiligheidsplannen en verkeersplannen. De gemeente heeft de heer Atie Edink aangesteld om organisatoren op verzoek te assisteren bij o.a. een aanvraag om een vergunning voor een evenement. Voor meer advies is Atie Edink is bereikbaar via atie@evenementenplatformkampen.nl(link stuurt een e-mail). Proces aanvraag vergunningVoor middelgrote en grote evenementen wordt de vergunning besproken met diverse partijen. Het beoordelen daarvan kost tijd. De gemeente Kampen heeft de minimale indieningstermijn van middelgrote èn grote evenementen vastgesteld op twaalf weken. De indieningstermijn van kleine evenementen is acht weken.De gemeente Kampen sluit met de indieningstermijn van twaalf weken aan op regionale afspraken uit het multi-evenementenbeleid van de provincie Overijssel. De termijn van twaalf weken geeft ons en de gemeente daarnaast de ruimte om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen, de risico’s in te schatten en inzet van hulpdiensten te regelen. Tot slot geeft de door de aangepaste indieningstermijn de gelegenheid om ruim op tijd te publiceren in o.a. de Gemeentepagina in de lokale huis-aan-huisbladen. Hoe vraag je een vergunning aan?Voor ieder evenement dat in Kampen georganiseerd wordt, is (in principe) een evenementenvergunning nodig. De evenementenvergunning kan je digitaal opvragen en indienen via https://www.kampen.nl/evenementen-en-activiteiten/evenement-organiseren. Meer informatieOp de website van de gemeente Kampen kan je meer informatie vinden over de voorwaarden voor het verkrijgen van een evenementenvergunning. Indien je meer informatie wilt ontvangen over veiligheidsplannen en beveiligingsplannen voor jouw evenement, kan je, tenminste 12 weken voorafgaand aan jouw evenement, contact opnemen met de gemeente Kampen via info@kampen.nl of bel 14 038
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media