Provincie Overijssel opent de subsidieregeling voor bijzondere, kleinere sport- en cultuurevenementen

Provincie Overijssel komt met subsidieregeling die moet helpen kleine evenementen door te laten gaan

Provincie Overijssel opent de subsidieregeling voor bijzondere, kleinere sport- en cultuurevenementen

Organisaties van kleinere evenementen kunnen nu subsidie aanvragen voor 2021 bij Provincie Overijssel. De provincie Overijssel opent de subsidieregeling voor bijzondere, kleinere sport- en cultuurevenementen, ondanks de onzekerheid over het doorgaan van de evenementen door corona.   Het afgelopen seizoen zijn vanwege corona veel evenementen afgelast. Het bedrag waarvoor een aanvraag kan worden gedaan, is maximaal 10.000 euro. De provincie heeft 135.000 euro beschikbaar voor de subsidieregeling. De provincie wil organisatoren juist in deze moeilijke tijden ondersteunen, en de kans bieden om volgend jaar een evenement te organiseren.   Korte termijn "Dat betekent dat er op korte termijn duidelijkheid moet zijn over de financiering. Het is bijzonder om te zien hoe organisaties – ondanks de tegenslagen van dit jaar – gemotiveerd blijven en zoeken naar mogelijkheden om hun evenement coronaproof door te laten gaan", aldus Van Hijum. De evenementenbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren door de crisis. "Het zal niet makkelijk zijn, maar met deze regeling ondersteunen we de organisaties en al hun leveranciers om in 2021 door te kunnen", denkt Van Hijum.   Coronabestendig Organisaties moeten in hun aanvraag aangeven hoe zij omgaan met de coronamaatregelen. Op die manier kan de kans dat het evenement doorgaat zoveel mogelijk worden vergroot. Tot 7 december 2020 kunnen organisatoren via deze link een subsidieaanvraag indienen: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/bijzondere-kleinere-evenementen-2021-tender/   Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Onze Evenementencoördinator Aline Hofstee ondersteunt graag! Zij is te bereiken via nr. 06 12736070 of via e-mail aline@kampenpartners.nl      
Lees verder!

Belangrijke stappen voor het plaatsen van een tent bij een evenement

Risico’s rond het gebruik van grote tenten

Maakt u wel eens gebruik van grote (feest)tenten? Dan moet u bij het plaatsen van de tenten goed opletten om de veiligheid van uzelf en anderen te kunnen garanderen.   Gasunie wordt regelmatig geconfronteerd met geplaatste tenten die worden gebruikt voor feesten, congressen, optredens etc. die zijn geplaatst op of in de buurt van de hogedrukgasportleidingen dat Gasunie beheert. De leidingen vervoeren aardgas tot een druk van soms 80 bar.   Bij het plaatsen van tenten komt het regelmatig voor dat tentharingen of grondankers in de grond worden geplaatst, zonder er bij stil te staan dat de hogedrukgassportleidingen geraakt en beschadigd kunnen worden. Wanneer de hogedrukgassportleidingen worden geraakt zijn de gevolgen hiervan niet te overzien.   Daarom wil Gasunie u als evenementenorganisator hierop attenderen! Gasunie adviseert u vooraf het plaatsen van een tent allereerst KLIC-melding te doen via het www.kadaster.nl/klic.Bij deze check krijgt u informatie over de aanwezigheid van kabels en leidingen op de locatie waar u de tent wil plaatsen. Daarnaast helpt Gasunie (en ook andere netbeheerders) begeleid wanneer dit nodig is.   Kortom: wilt u een tent neerzetten voor een feest, congres, optredens of iets dergelijks. Kijk eerst op www.kadaster.nl/klic om te kijken waar de hogedrukgassportleidingen liggen op de locatie waar u de tent wil plaatsen en neem contact op met de netbeheerder voor het plaatsen van de tent wanneer er hogedrukgassportleidingen liggen op de locatie waar u de tent wil plaatsen....
Lees verder!

Budget beschikbaar om evenement Corona-proof te maken

Aanjaag budget voor evenementen in Kampen

Kampen is een echte evenementenstad. Vorig jaar zijn er maar liefst 230 evenementen in Kampen georganiseerd, variërend van een buurtbarbecue tot aan Kerst in Oud Kampen. Dit jaar verkeren veel organisatoren in onzekerheid of hun geplande evenement wel door kan gaan. Want door de COVID 19 maatregelen is in evenementenland niets meer zoals het was en is de evenementenagenda dit jaar bijna leeg.   “De eerste vraag waar organisatoren mee worden geconfronteerd, is of hun evenement überhaupt door kan gaan”, vertelt Marieke Spijkerman als voorzitter van het Evenementenplatform Kampen. “Voor sommige evenementen is het niet mogelijk om zich te houden aan de 1,5 meter afstand, denk bijvoorbeeld aan een festival of aan de Kamper Uitdagen. Andere evenementen kunnen in aangepaste vorm wél doorgaan, zoals bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd of een kleinschalige boerenmarkt. Maar de organisaties worden ineens geconfronteerd met de extra kosten die gemaakt moeten worden om het evenement Corona-proof te organiseren. Onze nieuwe evenementen coördinator Aline Hofstee kwam terecht met de vraag of deze organisatoren de begroting wel rond krijgen als ze met deze extra kosten worden geconfronteerd”. Het bestuur van het Evenementenplatform is hiermee aan de slag gegaan en heeft samen met de gemeente Kampen een aanjaagbudget gecreëerd voor organisatoren die door de Corona maatregelen die genomen moeten worden in de problemen dreigen te komen. Het totale budget dat hiervoor beschikbaar is bedraagt Є 15.000,-. “Denk bijvoorbeeld aan extra investeringen die een evenement moet doen om te voldoen aan alle corona voorschriften, of aan conceptwijzigingen die moeten worden doorgevoerd, waar investeringen voor nodig zijn”, licht Marieke Spijkerman toe. “We hopen hiermee de organisaties een handreiking te kunnen doen zodat evenementen in Kampen dit jaar en volgend jaar wél door kunnen gaan. We hebben criteria opgesteld om in aanmerking te komen voor het Aanjaag-budget. Organisatoren kunnen nadere informatie vinden op onze website www.evenementenplatformkampen.nl.   Kortom wilt  u een evenement organiseren in Kampen en kunt wilt u in aanmerking komen voor het Aanjaag budget voor de extra kosten die u gemaakt heeft om het evenement Corona-proof te maken, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: De organisatie moet aantonen middels een schriftelijke onderbouwing waarom het budget nodig is en hoe het zal worden besteed De organisatie moet aangeven hoe het evenement voldoet aan de RIVM maatregelen Het betreffende evenement moet worden gerealiseerd in 2020 of 2021 in de gemeente Kampen Men moet een totale begroting van het evenement inleveren en na afloop verantwoording afleggen hoe het extra budget besteed is De financiële bijdrage per evenement is maximaal 1500 euro   Algemene informatie: Er is in totaal een budget beschikbaar van € 15.000,-. De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van het Evenementenplatform Kampen in samenspraak met de evenementen coördinator Aline Hofstee   Aanvragen kunnen per mail worden ingediend info@evenementenplatformkampen.nl...
Lees verder!

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media