Maak kennis met de nieuwe evenementencoördinator van Kampen

Aline Hofstee nieuwe evenementencoördinator Kampen

Met ingang van woensdag 1 juli is Aline Hofstee de nieuwe evenementencoördinator van Kampen. Zij volgt hiermee Atie Edink op die ruim tweeëneenhalf jaar deze functie heeft vervuld.   Ruime ervaring Aline is geen onbekende in Kampen. Zo organiseerde ze vorig jaar nog het Erfgoedcongres in de Stadsgehoorzaal en heeft ze voor het museum Huys der Kunsten zowel de zoektocht naar ‘Henrick Aeltsz’ als de lancering van het bier ‘Kamper Trots’ georganiseerd. Ze is al ruim 21 jaar ondernemer en organiseert met haar team diverse evenementen, variërend van publieksevenementen tot beurzen en van festivals tot congressen.   Zorgvuldige overdracht “Juist in deze hectische tijd hebben evenementenorganisatoren allerlei vragen over wat wel en niet kan. Ik ondersteun ze graag, want dankzij al deze vrijwilligers blijft Kampen een levendige gemeente,” aldus Hofstee. Atie Edink werkt zijn opvolger de komende weken in en geeft vol vertrouwen het stokje over: “Met Aline, het bestuur van het Evenementen Platform Kampen en de Gemeente zijn we al volop bezig met een plan om na de Corona belemmeringen, samen met de evenementenorganisatoren, weer nieuwe reuring in Kampen te brengen.”   Het is de bedoeling dat Edink en Hofstee de komende maanden regelmatig samen optrekken, waarna Atie Edink bij een bijeenkomst voor evenementenorganisatoren officieel afscheid zal nemen. Op maandagochtend 6 juli kan iedereen kennismaken met Aline tijdens het volgende Kampen Partners Koffiemomentje. Dat vindt eenmalig plaats aan de IJsselkade en vanwege de coronaregels is aanmelden via https://hiermoetjezijn.eventbrite.nl verplicht.   Evenementenplatform Het EPK is een uitvoeringsorganisatie onder regie van de stichting Kampen Partners. De stichting verleent op verzoek van de Gemeente Kampen en Kampen Partners subsidies aan publieksevenementen die in Kampen worden georganiseerd. Daarnaast adviseert het EPK zowel bestaande als nieuwe en in ontwikkeling zijnde evenementen en activiteiten en brengt ze desgewenst in contact met de juiste partijen. Meer informatie is te vinden op www.evenementenplatformkampen.nl....
Lees verder!

Tegemoetkoming door Gemeente Kampen

Steunmaatregelen voor ondernemers vrijetijdssector

Ondernemers die in de vrijetijdssector werkzaam zijn, worden hard getroffen door de coronacrisis. De gemeente Kampen wil daarom deze groep ondernemers tegemoet komen met extra steunmaatregelen. Schepen van de Bruine Vloot betalen tijdelijk het wintertarief voor havengelden. Er worden geen leges in rekening gebracht voor evenementen die geheel zijn afgelast in verband met het coronavirus. Bij evenementen die uitgesteld worden, wordt maar één keer leges in rekening gebracht. Ondernemers betalen tijdelijk geen precariobelasting wanneer openbare gemeentegrond niet wordt gebruikt.   Bruine Vloot                                         De schepen van de Bruine Vloot ondervinden vergaande beperkingen van de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente wil scheepseigenaren tegemoet komen door tijdelijk in de maanden april tot en met september 2020 het wintertarief te hanteren voor havengelden. Het zomertarief loopt normaal gesproken van 1 april tot 1 september. Het gaat in Kampen om 15 schepen die vallen onder de Bruine Vloot en die nu aan de kade liggen vanwege de omstandigheden. Als de schepen vanwege aanvang van toerisme toch eerder uitvaren dan 1 september, dan hanteert de gemeente alsnog voor de betreffende maanden het zomertarief. Schippers worden verplicht om hier zelf melding van te doen bij de havenmeester.   Leges en precario Er worden geen leges in rekening gebracht voor evenementen in de gemeente Kampen die in verband met het coronavirus geheel zijn afgelast. Wanneer er al wel leges betaald zijn, dan wordt het geld teruggestort. Voor evenementen die worden uitgesteld geldt, dat er geen dubbele leges betaald hoeven worden. Er wordt maar één keer in rekening gebracht, wanneer er al voorbereidende werkzaamheden gedaan zijn. De gemeente brengt tijdelijk ook geen precariobelasting in rekening, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van openbare gemeentegrond. Denk hierbij aan horecagelegenheden die nu vanwege de landelijke maatregelen geen terras kunnen uitstallen. De kwijtschelding geldt niet voor het gebruik van openbare gemeentegrond vóór 15 maart (aanvang maatregelen overheid). Foto: Kampen Kiek'n  ...
Lees verder!

tot 1 september

Verbod op evenementen

Het Kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus op 21 april aangekondigd het verbod op vergunnings- en meldingsplichtige evenementen te verlengen tot 1 september. Het verbod op samenkomsten is verlengd tot en met 19 mei.   Enkele uitzonderingen  Er zijn wel enkele uitzonderingen op dat verbod op samenkomsten tot en met 19 mei (mits onder de 100 personen is en onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen): Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten Je leest het volledige artikel hier.   UPDATE: In de persconferentie van 19 mei kondigde Minister President Mark Rutte een versoepeling ten aanzien van het verbod op georganiseerde samenkomsten aan per 1 juni. Met ingang van 1 juni geldt:In overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen. Dit maximum is, in tegenstelling tot de eerdere aankondiging, exclusief personeel. Belangrijk is dat de richtlijnen daarbij in acht worden genomen: 1,5 meter afstand tot elkaar, op basis van reservering en na een checkgesprek vooraf (mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis). In enkele gevallen kunnen er meer mensen bij elkaar komen in één binnenruimte (lees, per zaal): Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden. Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd, tenzij de gasten tot 1 huishouden behoren. Als er minder dan 30 overnachtende gasten zijn mogen er tot het maximale aantal van 30 ook gasten van buiten het hotel worden toegelaten. Als de situatie het toelaat zou het aantal bezoekers met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100. Tot 1 juni geldt nog steeds het volgende:Samenkomsten zijn en blijven verboden, met enkele uitzonderingen: wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen plaatsvinden als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden. Daarnaast mogen samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Ook rouw- en trouwdiensten vormen een uitzondering, hiervoor geldt een maximum van 30 personen.   Let op: alle meld- en vergunningsplichtige evenementen zijn in beginsel nog verboden tot 1 september.   Bron: CLC-Vecta / Rijksoverheid...
Lees verder!

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media